Odkąd niepublicznym placówkom medycznym wydano zezwolenie na wykonywanie psychotestów, osoby zainteresowane ich przebyciem odetchnęły z ulgą. Zniknęła bowiem konieczność pokonywania niekiedy kilkuset kilometrów do wyznaczonych szpitali, czekania w niedorzecznie długich kolejkach czy wreszcie tracenia czasu na nużące formalności.

Badania psychotechniczne na poziomie europejskim

Oczywiście tzw. trudne przypadki obcowania z państwowymi jednostkami służby zdrowia można mnożyć w nieskończoność.

Do najbardziej typowych zaliczają się:

  • badania psychotechniczne realizowane w ramach nie jednej, a kilku wizyt u tego samego specjalisty,
  • kolejki uniemożliwiające dostanie się do lekarza w wyznaczonym dniu,
  • zaniżone wyniki badań, spowodowane niepotrzebnym stresem,
  • problemy w uzyskaniu jakichkolwiek informacji drogą telefoniczną (czy to w związku z niską jakością obsługi telefonicznej, czy lakonicznością odpowiedzi).

Na szczęście czasy te już dawno odeszły w zapomnienie.

Aktualnie psychotesty można wykonać w dogodnym dla siebie terminie, bez konieczności odbywania przeciągającej się w nieskończoność sesji z lekturą w poczekalni.

Najlepiej obrazuje to przykład naszej pracowni psychologicznej, w której goszczą codziennie kierowcy zawodowi, operatorzy wózków widłowych oraz kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej. Wykonują oni u nas zarówno badania wstępne, jak i okresowe, zawsze mogąc liczyć na uzyskanie orzeczenia lekarskiego w dniu przeprowadzania psychotestów.

Pracownia psychotestów Sejny

Psychotesty ­– z myślą o całym Podlasiu

U podstaw schematu naszej działalności leży ustawiczne zwiększanie zasięgu terytorialnego świadczonych przez nas usług szkoleniowych oraz usług z szerokiego pakietu medycyny pracy. Dzięki temu również mieszkańcy Sejn mogą odbywać u nas obecnie psychotesty w ramach zaledwie kilkugodzinnej wizyty u psychologa. Badania jakiego charakteru przyjdzie im konkretnie przechodzić?

W pierwszym rzędzie będą oni rozwiązywać zdania testowe w formie papierowej, które zweryfikują m.in. ich umiejętności miękkie (czyli np. interpersonalne, poznawcze, adaptacyjne). Kolejno kierowcy i operatorzy przystąpią do testów wykonywanych za pomocą aparatury pomiarowej (np. aparaty krzyżowe, mierniki czasu reakcji), podczas gdy pracownicy ochrony przejdą od razu do fazy trzeciej.

Polega ona na wywiadzie przeprowadzanym przez psychologa, w trakcie którego padają pytania nawiązujące do wcześniejszych testów.

Należy się również spodziewać pytań uzupełniających, dotyczących nawyków, reakcji na określone sytuacje czy wreszcie zasad przyświecających podejmowaniu istotnych decyzji. Badania psychotechniczne kończy krótkie podsumowanie wyników ostatecznych oraz wydanie orzeczenia.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje odnośnie psychotestów przewidzianych dla poszczególnych stanowisk, wystarczy odwiedzić naszą filię w Sejnach. Istnieje także możliwość ustalania terminów badań drogą telefoniczną oraz elektroniczną. Zapraszam do kontaktu!

TOP