Kierowcy zawodowi z okolic Pisza, których mieliśmy przyjemność kształcić, nie wybierali z reguły innej pracowni psychotechnicznej niż ta zlokalizowana na terenie naszego ośrodka szkolenia. W grę wchodziła oczywiście wygoda uregulowania wszelkich formalności na miejscu, ale jednocześnie nie bez znaczenia pozostawała korzystna cena badań.

Na czym polegają badania psychotechniczne?

Badania psychotechniczne to w pierwszej kolejności zestaw pytań weryfikujących poziom:

  • intelektu,
  • empatii,
  • odpowiedzialności,
  • zdolności funkcjonowania w społeczeństwie,
  • odporności na czynniki stresogenne,
  • poszanowania dla tzw. wartości elementarnych.

Pytania są przekazywane badanemu w formie ankiety i kwestionariusza, a prawdziwość udzielanych przez niego odpowiedzi podlega późniejszej ocenie psychologa. Nie chodzi tu jednak o przyznawanie punktów na podstawie szablonu poprawnych rozwiązań, ponieważ nie temu służą psychotesty. Psycholog ma za zadanie upewnić się w trakcie rozmowy, czy badany nie wybierał aby odpowiedzi w dobrym tonie, sprzecznych w istocie z jego własnymi zapatrywaniami.

Istnieje wiele zawodów, w przypadku których tzw. etap pisemny jest jedyną formą oceny predyspozycji badanego. Zalicza się do nich choćby profesja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Grup zawodowych podlegających dodatkowej ocenie przy udziale aparatury diagnostycznej jest jednak znacznie więcej.

Pracownia psychotestów Pisz

Psychotesty niezbędne dla operatorów i kierowców z Pisza

W pracy, w której nieustannie należy wykazywać się refleksem, koncentracją oraz zdolnością do podejmowania szybkich decyzji, psychotesty pełnią zasadniczą rolę. Stanowiska wymagające wysoko rozwiniętych zdolności psychofizycznych nie są w końcu pisane każdemu.

Dlatego selekcja na podstawie badań wykonywanych przy udziale aparatury pomiarowej jest nieodzowna choćby w przypadku operatorów urządzeń transportu bliskiego, operatorów maszyn budowlanych czy wreszcie kierowców zawodowych.

Wśród najważniejszych i najszerzej stosowanych aparaturowych badań psychotechnicznych należy wymienić:

  • badania czasu reakcji, wykonywane za pomocą mierników,
  • badania koordynacji wzrokowo-ruchowej, wykonywane przy użyciu aparatów krzyżowych lub aparatów Piórkowskiego,
  • badania oceny odległości, wykonywane z wykorzystaniem stereometrów.

Kierowcy są dodatkowo poddawani badaniom okulistycznym w ciemni, mającym określić jakość ich widzenia zmierzchowego oraz poziom wrażliwości na olśnienie.

Zachęcamy wszystkich przyszłych operatorów wózków widłowych, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz kierowców zawodowych z okolic Pisza do przeprowadzania badań wstępnych właśnie w gabinetach naszej pracowni psychologicznej.

Dla w/w stanowisk wykonujemy również oczywiście badania okresowe, których ważność jest uzależniona od charakteru podejmowanej pracy i wieku bezpośrednio zainteresowanego. W razie dodatkowych pytań odnośnie badań psychotechnicznych, służymy pomocą.

TOP