Na badania psychotechniczne są coraz częściej kierowane osoby spoza obszarów zawodowych, dla których przewidział je ustawodawca. Traktuje się je jako element procesu rekrutacji lub kryterium awansu na wyższe stanowisko. Tendencja ta wynika z faktu, że psychotesty są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o rzeczywistym potencjale pracownika.

Jakie odpowiedzi pozwalają uzyskać badania psychotechniczne?

Badania psychotechniczne można podzielić na dwie kategorie: psychologiczne oraz psychofizyczne.

Pierwsza z nich dotyka sfery postrzegania, charakteru, umiejętności miękkich, czyli wszystkich tych cech, którymi mogą być zainteresowani potencjalni pracodawcy:

  • specjalistów średniego i wyższego szczebla,
  • kadry zarządzającej,
  • osób podejmujących pracę w trudnych warunkach,
  • osób wykonujących zadania wymagające dużej odpowiedzialności i opanowania.

Weryfikacja poszczególnych uwarunkowań osobowościowych odbywa się przy pomocy ankiety oraz kwestionariusza. Zawarte tam pytania oraz zadania, które należy wykonać w określonym czasie, umożliwiają lekarzowi specjaliście nakreślenie portretu psychologicznego badanego. Jego ostateczny kształt jest następnie weryfikowany w trakcie wywiadu.

Badania psychofizyczne służą z kolei określaniu poziomu zdolności psychomotorycznych. Mowa tu m.in. o czasie reakcji na bodźce, koordynacji wzrokowo-ruchowej, przerzutności uwagi.

Ta kategoria psychotestów jest zalecana przykładowo operatorom maszyn do prac ziemnych, instruktorom nauki jazdy, motorniczym tramwajów, osobom zobowiązanym do korzystania z samochodów w ramach obowiązków służbowych. Co istotne, nie są oni zwolnieni z obligatoryjnej części psychologicznej badań.

Pracownia psychotestów Łomża

Pracownia psychologiczna z okolic Łomży

Przy średnim natężeniu ruchu ulicznego, dotarcie do naszej pracowni psychologicznej z Łomży zajmuje niecałe 45 minut. Dlaczego warto się do nas pofatygować? Dysponujemy nowoczesną aparaturą diagnostyczną, a pracujący u nas lekarze specjaliści mają długoletnie doświadczenie w dziedzinie psychologii transportu oraz psychologii pracy.

Przeprowadzane przez nich psychotesty cechują się maksymalnym obiektywizmem, są też przeprowadzane w przyjaznej atmosferze, której częstokroć brakuje w konkurencyjnych placówkach medycznych.

Oferujemy badania psychotechniczne dla przyszłych i obecnych kierowców zawodowych, operatorów wózków jezdniowych oraz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Wszystkie te grupy zawodowe mogą liczyć na elastyczny dobór terminów badań oraz możliwość uregulowania formalności wynikających z przepisów medycyny pracy w ciągu jednego dnia.

Zapraszamy więc wszystkich chętnych z okolic Łomży do odwiedzenia naszej siedziby!

TOP