W niektórych przypadkach badania psychotechniczne wykonuje się z pominięciem aparatury diagnostycznej. Mowa tu o zawodach, gdzie stojąca na wysokim poziomie koordynacja wzrokowo-ruchowa, precyzja postrzegania czy refleks nie są niezbędne. Obowiązek przebywania tzw. pomiarów wciąż dotyczy jednak większości badanych.

Psychotesty: formuła zależna od kompetencji

Psychotesty obejmujące badania aparaturowe będą w pierwszej kolejności obowiązywały te osoby, które wykonują pracę o podwyższonym stopniu ryzyka. Mowa tu choćby o kierowcach zawodowych, zmuszonych niejako z założenia do wykazywania się nieustanną koncentracją, podejmowania szybkich decyzji w zależności od zmiennej sytuacji na drodze, nieulegania presji czasu czy wreszcie zachowywania opanowania nawet w sytuacjach silnie stresujących.

Druga z przykładowych grup badanych aparaturowo to operatorzy urządzeń transportu bliskiego (tu: wózki widłowe, dźwigi, podesty ruchome etc.). Zagrożenia czyhające na bezpośrednio zainteresowanych oraz postronnych w trakcie prac budowlanych, magazynowych bądź interwencyjnych uniemożliwiają dopuszczanie do tak odpowiedzialnego zawodu osób o niewystarczających zdolnościach psychofizycznych.

Profesje zwolnione natomiast z części aparaturowej badań psychotechnicznych to m.in. kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej. Są oni wprawdzie narażeni w dużym stopniu na stres, jednak w ich kompetencjach nie leży jednoczesne zawiadywanie kilkunastotonowym pojazdem lub operowanie wielkogabarytowym ładunkiem. Niemniej, od reguły jak zwykle istnieją wyjątki.

Lekarze medycyny pracy zwykli bowiem zalecać kompletne psychotesty konwojentom, członkom zmotoryzowanych grup interwencyjnych oraz dysponentom broni palnej.

Pracownia psychotestów Bielsk Podlaski

Sprzęt do badań psychotechnicznych dla kursantów z Bielska Podlaskiego

Wśród aparatury wykorzystywanej w trakcie przeprowadzania badań psychotechnicznych, do tych najszerzej rozpropagowanych zaliczymy:

  • aparat krzyżowy – panel wyposażony w pionowy i poziomy rząd lampek, które zapalają się wybiórczo; zadaniem badanego jest naciśnięcie w wyznaczonym czasie przycisku znajdującego się na skrzyżowaniu obu promieni,
  • stereometr – moduł z wizjerem, w którym widoczne są 3 pręty, z czego 2 są ruchome; zadaniem badanego jest zdalne ustawienie wszystkich prętów w jednej linii,
  • aparat Piórkowskiego – panel zawierający poziomy rząd przycisków z przypisanymi do nich lampkami; zadaniem badanego jest naciskanie obiema rękami odpowiednich przycisków w wyznaczonym czasie,
  • miernik czasu reakcji – tzw. semafor, czyli wyzwalacz sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych; zadaniem badanego jest jak najszybsze podejmowanie reakcji na poszczególne bodźce przy użyciu manipulatorów ręcznych i nożnych.

Badania psychotechniczne, przeprowadzane w naszej pracowni psychologicznej nie obywają się oczywiście bez udziału wspomnianej aparatury – wyłącznie w nowoczesnym wydaniu. Dzięki temu nasi Klienci nie cierpią z powodu braku precyzyjnych pomiarów czy niewygodnej obsługi, charakterystycznej urządzeniom przestarzałym.

Realizujemy psychotesty na rzecz kierowców zawodowych, operatorów wózków widłowych oraz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Ofertę z zakresu medycyny pracy dedykujemy zarówno naszym przyszłym Kursantom z Bielska Podlaskiego, jak też osobom czynnym już zawodowo.

Ze swojej strony zapewniamy dogodne terminy badań psychotechnicznych i lekarskich, korzystne ceny oraz atmosferę sprzyjającą osiąganiu jak najlepszych wyników. Zapraszamy do kontaktu.

TOP