Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, zwany w skrócie CPC, stanowi przepustkę do kariery w branży transportowej. Prócz przedsiębiorców, muszą dysponować nim również zatrudniani przez nich pracownicy, którzy mają wpływ na funkcjonowanie danej firmy. Jak go uzyskać? Oczywiście na drodze egzaminu.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie osób lub rzeczy

Chcąc ubiegać się o certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, w pierwszej kolejności wypada zadbać o odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Materiał egzaminacyjny, przewidziany przez Instytut Transportu Samochodowego, zawiera się w 8 blokach tematycznych, a każdy z nich obejmuje od kilku do kilkunastu podpunktów.

Znajdują się wśród nich takie zagadnienia, jak:

  • negocjowanie ważnych w świetle prawa umów transportowych,
  • obowiązki formalne przewoźników w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej,
  • formy umów o pracę,
  • regulacje podatkowe dla firm transportowych,
  • opracowywanie budżetu, bilansu, rachunku zysków i strat,
  • procedury kontrolne w transporcie osobowym i towarowym,
  • dopuszczalna charakterystyka pojazdów transportowych na terenie Wspólnoty,
  • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa dla kierowców.

O częściowe lub całkowite zwolnienie z egzaminu mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe bądź wyższe podyplomowe. Dla potwierdzenia zgodności kierunku studiów z tematyką egzaminacyjną, należy dostarczyć do ITS ich szczegółowy program (np. w postaci suplementu do dyplomu).

Certyfikat kompetencji zawodowych dla Zambrowa

Certyfikat kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców w Zambrowa

Wśród wielu podlaskich miast, jednym z ośrodków naszej działalności jest Zambrów. Już nieraz mieliśmy też okazję pomagać w uzyskaniu certyfikatu kompetencji zawodowych Kursantom z tamtego rejonu. Zwykle byli to Absolwenci naszego kursu na przewóz osób i rzeczy, którzy wcześniej uczęszczali do OSK FILIP na kurs na kategorię C, CE czy D.

Dlaczego decydowali się do nas wracać? Być może ze względu na dogodne warunki do nauki, obecność wszelkich niezbędnych pomocy dydaktycznych w zasięgu ręki, dostęp do nieodpłatnych opracowań szkoleniowych, flotę dobrze wyposażonych pojazdów, zaplecze medyczne na miejscu, wsparcie na każdym etapie uzyskiwania nowych uprawnień.

Mogła o tym również zadecydować zaledwie pojedyncza próba zaliczenia wszystkich kolejnych egzaminów państwowych, zwieńczona skądinąd sukcesem. A skoro pozyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika jest możliwe przy tak niewielkich nakładach, po co ryzykować kształcenie na własną rękę?

Zwłaszcza że bywa ono nie tylko czasochłonne, ale i mało efektywne. Zaświadczą o tym wszyscy ci, którzy usiłowali samodzielnie przeczesywać Internet w poszukiwaniu wyczerpujących odpowiedzi na przykładowe pytania egzaminacyjne, zamieszczone na stronie Instytutu Transportu Samochodowego.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie (nr 694 888 897) lub odwiedzić nasz oddział w Zambrowie. Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, nabór na kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych prowadzimy nieprzerwanie.

TOP