Czym jest wskaźnik wykorzystania pracy przewozowej? Jak nalicza się opłaty za korzystanie z dróg? To tylko przykładowe pytania egzaminacyjne, warunkujące przyznanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Nie zaliczają się one do najprostszych, dlatego mało kto decyduje się stanąć do egzaminu bez uprzedniego przygotowania.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika – nieodzowny w branży TSL

Posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika jest niezbędne z punktu widzenia wszystkich przyszłych przedsiębiorców, zainteresowanych uzyskaniem zezwolenia na transport krajowy oraz licencji na transport międzynarodowy. Co więcej, ustawodawca postanowił również obłożyć obowiązkiem dysponowania nim tzw. decydentów zatrudnionych w firmach transportowych.

Do ich grona zaliczają się m.in. pracownicy upoważnieni do zawierania umów lub mający realny wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Aby ubiegać się o certyfikat kompetencji zawodowych, nie trzeba spełniać żadnych wyśrubowanych kryteriów. Wystarczy wypełnić i wysłać pocztą do Instytutu Transportu Samochodowego odpowiedni wniosek, poparty potwierdzeniem wpłaty w wysokości 800 zł.

Kolejno wyznaczany jest termin egzaminu, który dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje 64 pytania testowe wielokrotnego wyboru, druga natomiast sprowadza się do rozwiązania 2 zadań egzaminacyjnych. Dla każdej z części przewidziano czas 120 minut.

Certyfikat kompetencji zawodowych dla Wysokiego Mazowiecka

Prosta droga do certyfikatu kompetencji zawodowych z OSK Wysokie Mazowieckie

Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych nie musi zostać okupione wysokimi opłatami z tytułu egzaminów poprawkowych (każda kolejna próba kosztuje 500 zł). Nie musi się też wiązać z wielogodzinnym błądzeniem po omacku w poszukiwaniu źródeł odpowiednich zakresowi wiedzy określonemu przez ITS.

Chcąc uniknąć wszystkich wspomnianych nieprzyjemności, wystarczy zapisać się na kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, dostępny w naszym Ośrodku Szkolenia w Wysokiem Mazowieckiem.

W zależności od wybranej specjalizacji, proponujemy naszym Kursantom szkolenie obejmujące tematykę transportu osobowego lub towarowego. Ze swojej strony zapewniamy nowoczesne zaplecze lokalowe oraz wszelkie niezbędne materiały dydaktyczne.

Wykłady prowadzimy w przystępnej formie, aby brnięcie przez meandry skomplikowanego języka prawniczego (tu: regulacje prawa handlowego, socjalnego, cywilnego) bądź technicznego nie stało się dla nikogo powodem do zarzucenia dalszej edukacji.

Zachęcamy wszystkich przyszłych przedsiębiorców (lub decydentów) branży TSL z okolic Wysokiego Mazowieckiego do ubiegania się o certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika właśnie za naszym pośrednictwem! Zapraszamy do kontaktu.

TOP