Uzyskanie pozwolenia na transport krajowy lub zagraniczny wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Zalicza się do nich m.in. przedłożenie kopii certyfikatu kompetencji zawodowych. Może on być wystawiony na rzecz samego przedsiębiorcy, członka zarządu jego firmy lub osoby zawiadującej na co dzień transportem.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika ­w Piszu

Osobom o wyższym wykształceniu kierunkowym przysługuje prawo do częściowego bądź całkowitego zwolnienia z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Wszyscy pozostali muszą stanąć przed komisją z ramienia Instytutu Transportu Samochodowego.

Egzamin odbywa się w dwóch obowiązkowych częściach: testowej oraz problemowej.

Ich zaliczenie stanowi swego rodzaju wyzwanie, dlatego na stronie internetowej w/w instytucji został dla ułatwienia wyszczególniony zakres wymaganej wiedzy.

Choć duża część przyszłych przedsiębiorców lub menedżerów usiłuje kształcić się do egzaminu we własnym zakresie, zwykle jest to okupione dużym ubytkiem czasu. Co innego bowiem bazować na materiałach opracowanych już pod kątem pytań egzaminacyjnych, a co innego przeczesywać szereg ustaw przykładowego prawa finansowego.

Właśnie dla tych wszystkich osób, które nie cierpią z powodu nadmiaru wolnego czasu, powstały kursy przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.

Certyfikat kompetencji zawodowych dla Pisza

Szanse na certyfikat kompetencji zawodowych w województwie warmińsko-mazurskim

Ośrodek Szkolenia Kierowców FILIP funkcjonuje od wielu już lat. Podczas naszej działalności rozszerzyliśmy zasięg działania o liczne punkty terenowe (m.in. w Piszu) oraz uczyniliśmy ofertę kursów w pełni kompleksową.

Pod naszym dachem kształcą się m.in. przyszli kierowcy zawodowi, którzy po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej częstokroć decydują się pokusić o założenie własnej działalności gospodarczej. Im również proponujemy szkolenie w obszarze niezbędnym do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych.

W jego trakcie omawiamy najistotniejsze z punktu widzenia egzaminu elementy, a więc:

  • normy prawne regulujące transport drogowy,
  • formalności obowiązujące przedsiębiorców,
  • technikalia działalności transportowej,
  • bezpieczeństwo osób i mienia w transporcie.

Cykl szkoleniowy kończy wydanie zaświadczenia opracowanego na podstawie wytycznych MEN.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że dla grup liczących powyżej 10 osób przewidujemy możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika prowadzimy zarówno w dni robocze, jak i w weekendy. Zapraszamy do odwiedzenia naszego oddziału w Piszu!

TOP