Od momentu wejścia w życie ustawy o transporcie drogowym z 06.09.2001 r., w Polsce o kwalifikacjach przewoźników decyduje egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych. Zaliczenie go z sukcesem pozwala rozpocząć starania o licencję na transport krajowy i międzynarodowy w specjalizacji osobowej bądź towarowej.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika a obowiązujący stan prawny

Wspólne standardy dla zawodu przewoźnika na obszarze UE zostały wprowadzone decyzją Parlamentu Europejskiego z 21.10.2009 r. Polscy przedsiębiorcy posiadający certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika oraz legitymujący się dopuszczeniem do realizacji transportu na trasach krajowych bądź międzynarodowych są zobowiązani przestrzegać ponadto:

  • ustawy z 06.09.2001 r. o transporcie drogowym,
  • rozporządzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gosp. Morskiej z 01.07.2013 r. m.in. ws. certyfikacji kompetencji zawodowych,
  • rozporządzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gosp. Morskiej z 06.08.2013 r. m.in. ws. wysokości opłat za czynności administracyjne w transporcie drogowym.

Jest to istotne z punktu widzenia wszystkich osób zainteresowanych karierą wyższego szczebla w branży TSL. Obowiązujące uregulowania prawne stanowią bowiem znaczącą część materiału, który należy przyswoić, chcąc ubiegać się o certyfikat kompetencji zawodowych.

Aby tego dokonać, można oczywiście próbować kształcenia na własną rękę, jednak w dużej ilości przypadków sztuka ta zostaje zwieńczona niepowodzeniem.

Certyfikat kompetencji zawodowych dla Ostrowi Mazowieckiej

Najskuteczniejsza metoda na zdanie egzaminu ITS - zapraszamy kursantów z Ostrowi Mazowieckiej

Nasz Ośrodek Szkolenia jest zlokalizowany niecałe 50 km od Ostrowi Mazowieckiej. Dzięki temu mieliśmy już nie raz okazję kształcić Kursantów z tamtych rejonów województwa mazowieckiego. Za naszym pośrednictwem zdobywali oni zarówno pierwsze uprawnienia na drodze do zawodowstwa (tu: kwalifikacja wstępna), jak również przygotowywali się do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.

Z jakim skutkiem? Opracowane przez nas materiały, wykłady prowadzone przez specjalistów w dziedzinie transportu drogowego oraz praktyczna formuła szkoleń sprawiły, że w doskonałej ilości przypadków nie mieli oni najmniejszych problemów z uzyskaniem pożądanych kwalifikacji.

By uczynić zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika znacznie prostszym, wystarczy zapisać się na nasz kurs przygotowawczy. Porusza on wszystkie wątki nakreślone przez ITS w ramach przewidzianego zakresu wiedzy. Służy jednocześnie wpajaniu właściwego sposobu myślenia w momencie rozwiązywania zadań testowych oraz problemowych. Jego ukończenie wiąże się dodatkowo z wydaniem imiennego zaświadczenia, sporządzone w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zapraszamy wszystkich przyszłych przedsiębiorców lub menadżerów branży transportowej z Ostrowi Mazowieckiej do odwiedzenia naszej siedziby. Certyfikat kompetencji zawodowych to jedno z wielu uprawnień, które bez większego trudu można zdobyć za naszym pośrednictwem!

TOP