Od momentu wejścia w życie ustawy o transporcie drogowym z 06.09.2001 r., w Polsce o kwalifikacjach przewoźników decyduje egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych. Zaliczenie go z sukcesem pozwala rozpocząć starania o licencję na transport krajowy i międzynarodowy w specjalizacji osobowej bądź towarowej.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika a obowiązujący stan prawny

Wspólne standardy dla zawodu przewoźnika na obszarze UE zostały wprowadzone decyzją Parlamentu Europejskiego z 21.10.2009 r. Polscy przedsiębiorcy posiadający certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika oraz legitymujący się dopuszczeniem do realizacji transportu na trasach krajowych bądź międzynarodowych są zobowiązani przestrzegać ponadto:

  • ustawy z 06.09.2001 r. o transporcie drogowym,
  • rozporządzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gosp. Morskiej z 01.07.2013 r. m.in. ws. certyfikacji kompetencji zawodowych,
  • rozporządzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gosp. Morskiej z 06.08.2013 r. m.in. ws. wysokości opłat za czynności administracyjne w transporcie drogowym.

Jest to istotne z punktu widzenia wszystkich osób zainteresowanych karierą wyższego szczebla w branży TSL. Obowiązujące uregulowania prawne stanowią bowiem znaczącą część materiału, który należy przyswoić, chcąc ubiegać się o certyfikat kompetencji zawodowych. Aby tego dokonać, można oczywiście próbować kształcenia na własną rękę, jednak w dużej ilości przypadków sztuka ta zostaje zwieńczona niepowodzeniem.

Certyfikat kompetencji zawodowych dla Ostrowi Mazowieckiej

Najskuteczniejsza metoda na zdanie egzaminu ITS

Nasz Ośrodek Szkolenia jest zlokalizowany niecałe 50 km od Ostrowi Mazowieckiej. Dzięki temu mieliśmy już nie raz okazję kształcić Kursantów z tamtych rejonów województwa mazowieckiego. Za naszym pośrednictwem zdobywali oni zarówno pierwsze uprawnienia na drodze do zawodowstwa (tu: kwalifikacja wstępna), jak również przygotowywali się do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Z jakim skutkiem? Opracowane przez nas materiały, wykłady prowadzone przez specjalistów w dziedzinie transportu drogowego oraz praktyczna formuła szkoleń sprawiły, że w doskonałej ilości przypadków nie mieli oni najmniejszych problemów z uzyskaniem pożądanych kwalifikacji.

By uczynić zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika znacznie prostszym, wystarczy zapisać się na nasz kurs przygotowawczy. Porusza on wszystkie wątki nakreślone przez ITS w ramach przewidzianego zakresu wiedzy. Służy jednocześnie wpajaniu właściwego sposobu myślenia w momencie rozwiązywania zadań testowych oraz problemowych. Jego ukończenie wiąże się dodatkowo z wydaniem imiennego zaświadczenia, sporządzone w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zapraszamy wszystkich przyszłych przedsiębiorców lub menadżerów branży transportowej z Ostrowi Mazowieckiej do odwiedzenia naszej siedziby. Certyfikat kompetencji zawodowych to jedno z wielu uprawnień, które bez większego trudu można zdobyć za naszym pośrednictwem!

TOP