Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych, należy wystąpić z wnioskiem do ITS o wyznaczenie daty i miejsca egzaminu. Oczywiście należy też ponieść tzw. koszty początkowe w kwocie 800 zł. To jedyne kryteria, z którymi muszą się liczyć niedoszli właściciele firm transportowych lub zatrudniani w nich kolejno menadżerowie.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika – niezbędnik branży TSL

Certyfikacja zawodowa Grajewo

U podstaw przyznawania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika leży dopuszczenie do zawodu organizatora transportu wyłącznie osób kompetentnych, o szerokiej wiedzy w dziedzinie:

  • prawa finansowego, podatkowego, handlowego, socjalnego, cywilnego,
  • zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
  • norm europejskich, obowiązujących przewoźników,
  • strony technicznej transportu.

Obowiązek dysponowania w/w zasobem informacji został nałożony na przewoźników trudniących się zarówno transportem osobowym, jak i towarowym. ITS przewidział dla nich odrębny egzamin, dlatego w momencie wypełniania wniosku należy wyraźnie zaznaczyć, jakiego zakresu ma on dotyczyć.

Sam przebieg egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych jest już uniwersalny dla obu specjalizacji. W pierwszej kolejności kandydaci rozwiązują test wielokrotnego wyboru, składający się z 64 pytań.

Następnie przechodzą do 2 zadań problemowych. Przedsiębiorcy, którzy otrzymają korzystne noty z obu części, mogą powoli rozpoczynać gromadzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dopuszczenia do przewozu krajowego lub międzynarodowego.

Pracownicy bądź członkowie zarządu firm transportowych mogą natomiast ubiegać się o upoważnienie do podpisywania umów, wyznaczania tras przejazdów, współuczestniczenia w procesach decyzyjnych.

Jak zdać egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych?

Jako że tematyka egzaminacyjna obejmuje szereg zagadnień typowych studiom wyższym, mało kto decyduje się ubiegać o certyfikat kompetencji zawodowych bez odbycia uprzedniego szkolenia. Jak wynika z naszych obserwacji, z miesiąca na miesiąc rośnie liczba osób zainteresowanych uzyskaniem w/w uprawnienia.

Przekłada się to na harmonogram prowadzonych przez nas zajęć, w którym kurs przygotowujący do egzaminu ITS znalazł swoje stałe miejsce.

Zapewniamy:

  • tradycyjną, czyli najbardziej skuteczną formułę prowadzenia wykładów,
  • omówienie całego materiału wymaganego przez ITS,
  • przygotowanie praktyczne pod kątem pytań egzaminacyjnych,
  • nieodpłatne pomoce dydaktyczne.

W standardzie oferujemy ponadto naukę w komfortowych warunkach, wykłady w dni powszednie lub w weekendy, indywidualne ustalane terminy dla grup powyżej 10 osób. Oferujemy też blisko stuprocentową szansę zdania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w pierwszym terminie.

Jedyne, czego oczekujemy w zamian to odpowiednia doza zaangażowania.

Omawiane szkolenie to zaledwie niewielka część naszej oferty dla Odbiorców biznesowych. Prowadzimy kursy prawa jazdy kategorii C, C+E oraz D, pomagamy w zdobyciu świadectwa kwalifikacji zawodowej, realizujemy też szkolenia okresowe kierowców zawodowych. Po więcej szczegółów zapraszamy do naszego oddziału w Grajewie!

TOP